Tulp Mediation & Advies


Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, een (arbeids)conflict oplost. Deze mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Uit onderzoek blijkt, dat in tweederde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop.
Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u én de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.